Ilk kilise binası harab olduktan sonra, II. Theodosius 10 ekim 405’de kilisenin tamir edilmesini ve yeniden törenle açılmasını emretti.

Günümüzde, 4.yy a ait olan kilisenin yapı planının orjinalinin değiştirilip değiştirilmediğini halen bilmiyoruz. Fakat halen yapı Bizans döneminin tipik yapı özelliklerini barındırıyor: avlu, dış dehliz, balkonlu bazilika gibi.

Ikinci kez inşa edilen kilise 13-14 Ocak 532 tarihinde Nika isyanı kargaşası sırasında tamamen tahrip edilmiştir.

Günümüzde ikinci yapıdan kalma mermer bloklar, üçüncü kez inşa edilmiş ve müze olarak kullanılmakta olan Ayasofya’nın bahçesinde sergilenmektedir